Corn Bunting (Miliaria calandra)

>6a
NP

Blue Rock-thrush (Monticola solitarius)

<6a
P

Grey Wagtail (Motacilla cinerea)

>6a
NP

Black Wheatear (Oenanthe leucura)

NP

Eurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus)

<6a
P

House Sparrow (Passer domesticus)

>6a
NP

Rock Sparrow (Petronia petronia)

NP

Black Redstart (Phoenicurus ochruros)

>6a
NP

Eurasian Crag-martin (Hirundo rupestris)

<6a
P

Common Stonechat (Saxicola torquatus)

>6a
NP

More...