Corn Bunting (Miliaria calandra)

<6a
PNP

Blue Rock-thrush (Monticola solitarius)

<6a
PP

Grey Wagtail (Motacilla cinerea)

<6a
PNP

Black Wheatear (Oenanthe leucura)

NPNP

Eurasian Golden Oriole (Oriolus oriolus)

<6a
PP

House Sparrow (Passer domesticus)

<6a
PNP

Rock Sparrow (Petronia petronia)

NPNP

Black Redstart (Phoenicurus ochruros)

<6a
PNP

Eurasian Crag-martin (Hirundo rupestris)

<6a
PP

Common Stonechat (Saxicola torquatus)

<6a
PNP

More...